อบรมความปลอดภัย 6 ชม มีประโยชน์อย่างไร สำคัญหรือไม่

อบรมความปลอดภัย 6 ชม ทุกคนสงสัยไหมว่า ใครบ้างต้องอบรม อบรมแล้วมีประโยชน์อย่างไร และการอบรมความปลอดภัย จำนวน 6 ชั่วโมงนั้นมีความสำคัญหรือไม่อย่างไร การทำงานในสถานประกอบกิจการ มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ นอกจากนั้นยังอาจเกิดขึ้นจากความประมาท การเริ่มงานใหม่ การเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือเปลี่ยนเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ หากพนักงานไม่ได้รับการเทรนหรือการอบรม แน่นอนว่าพนักงานย่อมไม่รู้ จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ อบรมความปลอดภัย 6 ชม […]